Görme Engelliler

Sık Sorulan Sorular

1. Kayıt işlemimi internet üzerinden yapabilir miyim?
Hayır, Kayıtlarımız sadece kuruma gelinerek yapılmaktadır.

2. Kurs sonunda herhangi bir belge veriliyor mu?
Evet, Her kursun sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

3. Sınavlardan geçmek için notun en az kaç olması gerekmektedir?
Sınavlardan geçmek için notun en az 45 puan olması gerekmektedir.

4. Kurs sonunda sınav yapılıyor mu?
Her kursun sonunda Yazılı ve Uygulamalı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır.

5. Kurs sonrasında sertifikalar elimize ne kadar süre sonra geçmektedir?
Sertifikalar sınavdan 3 hafta sonra hazırlanıp kursiyere teslim edilmektedir.

6. Sertifikamızı herhangi biri gelip alabilir mi?
Hayır, Sertifikayı kişinin kendisi veya soyadı tutan ailesinden biri kendi ve kursiyerin nüfus cüzdanıyla teslim alabilir.

7. Bilgisayar kursları ve yabancı dil kursları kaç ay sürmektedir?
Bilgisayar, Muhasebe ve yabancı dil kursları için kış dönemi 4 ay yaz dönemi ise 3 ay sürmektedir. Bu süre planlamaya göre değişebilir.

8. Kurslara kabul şartları nelerdir?
Halk eğitimi merkezlerince açılacak kurslara devam edeceklerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma (Yabancı uyruklular için valilik izni gerekir) şartı aranır. Etkinliklerden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğrenim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler. Örgün eğitime devam eden öğrenciler derslerinden arta kalan zamanlarda halk eğitimi etkinliklerinden yararlanabilirler. Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. Bu durum halk eğitimi merkezlerince kurs duyurularında belirtilir.

9. Kurs ve Etkinliklere Nasıl Kayıt Olunur?
 Kayıt için bireysel başvuru yapılabileceği gibi, Halk Eğitimi Merkezleri´nin bulunduğu il ve ilçelerden uzakta oturanlar, bağlı oldukları köy ve mahalle muhtarlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okul ve kurum müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler. Bu kurumlar, kendilerine yapılan başvuruyu Halk Eğitimi Merkezi´ne ulaştırdıktan sonra, Merkez bu istekler doğrultusunda alan çalışması yaparak, kursun açılması yönünde gerekli çalışmaları yapar. Kayıt için başvuru, Halk Eğitimi Merkezleri´nce geliştirilen formla yapılır.

10. Kurslara kayıt için kursiyerlerden istenen belgeler nelerdir?
Başvuru formu
Nüfus Cüzdanı
Öğrenim Belgesi

11. Kurslara Kayıt Dönemleri Ne Zamandır?
Kurslara kayıt olmak için yılın on iki ayında halk eğitimi merkezlerine başvuru yapılabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için sadece bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durum da merkez yönetimince iletişim araçları yoluyla duyurulur.

12. Kurslara Devam Zorunlumudur?
 Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadırlar. Kurs süresinin 1/5´i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir ve belgesi verilmez. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır.

13. Kurslar Nasıl Açılır?
Kurslar genel olarak 12 kişilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların yaşatılması yönünde açılacak kurslarda katılım sayısı 12´den daha aza indirilebilinir. Bu husus istihdam kolaylığı sağlayan, üretime yönelik gelir getirici kurslar için de geçerlidir.

14. Kurslar Nerelerde Açılır?
Halk eğitim kursları genel olarak;
• Halk eğitimi merkezlerinde, kendi hizmet binalarında,
• Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde,
• Eğitim odalarında,
• Ceza ve ıslah evlerinde,
• Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde,
• Kamu ve özel kuruluşlara ait binalarda,
• Örgün eğitim kurumlarına ait binalarda,
• Gönüllü kuruluşlarca sağlanan yerlerde,
• İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde açılır.

15. Halk Eğitimi Merkezlerinde Hangi Tür Kurslar Açılır?
Halk eğitimi merkezlerinde okuma yazma, mesleki teknik ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılır. Tür sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir.

16. Kurslarımızda öğreticilik (Usta Öğretici) yapmak isteyenlerden hangi belgeler istenmektedir?
Bazı kurslar için ek belgeler de istenmekle beraber genellikle aşağıdaki belgeler yeterli olmaktadır.
1- Form Dilekçe (Merkezde doldurulacak)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Diploma Fotokopisi (Öğrenimine devam ediyorsa Öğrenci Belgesi)
4- Hükümet Tabipliğinden Sağlık Raporu (Sağlık Ocaklarından olabilir.)
5- İkametgâh Belgesi
6- Öğreticiliğini Gösterir Belgelerin Onaylı Sureti
7- 6 Adet Vesikalık Fotoğraf